O firmie

Poznaj nasze Towarzystwo

Partner Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na rynku ubezpieczeń funkcjonuje od roku 1996. W ofercie produktowej firmy znajdują się programy dla wymagających Klientów dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.   Partner TUiR S.A. specjalizuje się w ubezpieczeniach osobowych oraz majątkowych szytych na miarę Klienta. Dopasowanie konkretnych programów, jak OC zawodowe z szerokim zakresem ochrony czy gwarancje ubezpieczeniowe, zapewnia poczucie spokoju i bezpieczeństwa wszystkim podmiotom współpracującym z Partner TUiR S.A. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz dogłębnej znajomości rynku możemy zaoferować nowoczesne rozwiązania spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.   Szeroka oferta ubezpieczeń skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i do firm.   Zezwolenie od Ministerstwa Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w dziale ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych Partner TUiR S.A otrzymało dokładnie 26 kwietnia 1996 roku. Wkrótce później, 21 maja 1996 roku, nasza firma została wpisana do Rejestru Handlowego.

Siedziba firmy

Partner Towarzystwo
Ubezpieczeń
i Reasekuracji S.A.

ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Firma w liczbach

24
lata

obecności na rynku i zdobytego doświadczenia

10
tysięcy

obsłużonych z sukcesem Klientów rocznie

15
milionów

łączna wartość wypłaconych odszkodowań w 2019 roku

nieograniczona ilość pozytywnych emocji wśród naszych Klientów

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zarząd i Rada Nadzorcza Partner TUiR S.A. przyjęły do stosowania „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydane 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności i specyfiki Partner TUiR S.A..
Stosując się do zasady „complyorexplain” przedstawiamy poniżej informację o zasadach, których stosowanie jest częściowe bądź od których stosowania Partner TUiR S.A. odstąpiło.

Dokumenty do pobrania

Schemat organizacyjny TUiR Partner
pobierz
Tekst jednolity Statutu Partner TUiR S.A.
pobierz
Zasady Ładu Korporacyjnego Partner TUiR S.A.
pobierz
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji skarg i wystąpień
pobierz
Odstępstwa Partner 2022
pobierz

„Uchwałą z dnia 9 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła stosowanie przez Partner TUiR S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Polityka informacyjna

Dokumenty do pobrania

Polityka informacyjna Partner
pobierz

Sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej

Dokumenty do pobrania

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2021 roku – Partner Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
pobierz
Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2021
pobierz
Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 t.j. z dnia 2019.02.27) za rok 2021
pobierz
Informacja o zatwierdzeniu Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PARTNER TUiR S.A. za rok 2021
pobierz
Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2020 roku – Partner Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
pobierz
Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2020
pobierz
Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 t.j. z dnia 2019.02.27) za rok 2020
pobierz
Informacja o zatwierdzeniu Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PARTNER TUiR S.A. za rok 2020
pobierz
Częściowe Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2019 roku – PARTNER TUiR S.A.
pobierz
Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2019 roku – PARTNER TUiR S.A. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
pobierz
Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 t.j. z dnia 2019.02.27) za rok 2019
pobierz
Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2019
pobierz
Informacja o zatwierdzeniu Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PARTNER TUiR S.A. za rok 2019
pobierz
Informacja o zatwierdzeniu SFCR za rok 2018
pobierz
Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2018
pobierz
Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2018
pobierz
Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2017
pobierz
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Partner TUiR SA za rok 2016 cz. 1
pobierz
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Partner TUiR SA za rok 2016 cz. 2
pobierz
Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
pobierz
Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 o działalności
pobierz
Sprawozdania biegłego rewidenta
pobierz
Raport z opinią z badania Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Partner
pobierz

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Zadzwoń lub napisz do nas a doradzimy
i pomożemy wybrać odpowiedni produkt dla Ciebie

Potrzebujesz ubezpieczenia

Podziel się tą stroną
ze znajomymi

Władze spółki

Nasza drużyna

Więcej

Kontakt

Masz pytania? Odpowiemy!

22 534 56 55centrala@tuirpartner.pl