Ubezpieczenie grupowe OC pracowników wobec pracodawcy

Ubezpieczenie skierowane jest do pracodawców zatrudniających pracowników ochrony wykonujących czynności w zakresie:
  • bezpośredniej ochrony fizycznej (stałej lub doraźnej)
  • monitorowanie sygnałów alarmowych
  • montażu i konserwacji systemów alarmowych
Przedmiot ubezpieczenia
  1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pracownika za szkody rzeczowe w mieniu pracodawcy wyrządzone czynem niedozwolonym lub wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności zawodowych.
  2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo odpowiedzialność cywilną pracownika wobec pracodawcy, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym, a także wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczonego czynności zawodowych.
Forma ubezpieczenia
Ubezpieczenie ma formę ubezpieczenia grupowego.

Pliki do pobrania:

OWU Odpowiedzialności cywilnej pracowników wobec pracodawcy
pobierz
Karta produktu OC pracowników wobec pracodawcy
pobierz
Ankieta potrzeb OC pracowników wobec pracodawcy
pobierz

Pliki archiwalne do pobrania:

Poprzednia wersja Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OC pracowników wobec pracodawcy obowiązująca 3 lipca 2020 r. do 29.07.2021 r.

OWU Odpowiedzialności cywilnej pracowników wobec pracodawcy
pobierz
Karta produktu OC pracowników wobec pracodawcy
pobierz
Ankieta potrzeb OC pracowników wobec pracodawcy
pobierz

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Zadzwoń lub napisz do nas a doradzimy
i pomożemy wybrać odpowiedni produkt dla Ciebie

Potrzebujesz ubezpieczenia

Podziel się tą stroną
ze znajomymi

Władze spółki

Nasza drużyna

Więcej

O firmie

Poznajmy się

Więcej

Kontakt

Masz pytania? Odpowiemy!

22 534 56 55centrala@tuirpartner.pl