Ubezpieczenie grupowe OC pracowników wobec pracodawcy

Ubezpieczenie skierowane jest do pracodawców zatrudniających pracowników ochrony wykonujących czynności w zakresie:
  • bezpośredniej ochrony fizycznej (stałej lub doraźnej)
  • monitorowanie sygnałów alarmowych
  • montażu i konserwacji systemów alarmowych
Przedmiot ubezpieczenia
  1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pracownika za szkody rzeczowe w mieniu pracodawcy wyrządzone czynem niedozwolonym lub wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności zawodowych.
  2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo odpowiedzialność cywilną pracownika wobec pracodawcy, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym, a także wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczonego czynności zawodowych.
Forma ubezpieczenia
Ubezpieczenie ma formę ubezpieczenia grupowego.

Pliki do pobrania:

OWU Odpowiedzialności cywilnej pracowników wobec pracodawcy
pobierz
Karta produktu
pobierz
Ankieta potrzeb
pobierz

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Zadzwoń lub napisz do nas a doradzimy
i pomożemy wybrać odpowiedni produkt dla Ciebie

Potrzebujesz ubezpieczenia

Podziel się tą stroną
ze znajomymi

Władze spółki

Nasza drużyna

Więcej

O firmie

Poznajmy się

Więcej

Kontakt

Masz pytania? Odpowiemy!

22 534 56 55centrala@tuirpartner.pl